Amigos

1997-2006, • Egg tempera on wood, 19-3/4″ x 23-3/4″